HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Решаване на проблеми с USB връзка

background image

Решаване на проблеми с USB връзка

Ако сте свързали принтера директно към компютър, проверете кабела.

Уверете се че кабелът е свързан към компютъра и към принтера.

Проверете дали кабелът не е по-дълъг от 5 метра. Опитайте да използвате по-къс кабел.

Уверете се, че кабелът работи правилно, като го свържете към друг принтер. Сменете кабела, ако

е необходимо.

226 Глава 9 Разрешаване на проблеми

BGWW