HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Настройката Answer Mode (Режим за отговор) е зададена на Manual (Ръчно).

background image

Настройката Answer Mode (Режим за отговор) е зададена на Manual (Ръчно).

Докоснете бутона

Start Fax (Старт на факс)

на контролния панел на устройството.