HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Ако към устройството е свързан телефонен секретар

background image

Ако към устройството е свързан телефонен секретар

Задайте за опцията

Answer Mode (Режим за отговор)

настройка

TAM

и включете телефонния

секретар в телефонния порт.

а.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона Настройка .

б.

Отворете менюто

Fax Setup (Настройване на факса)

.

в.

Отворете менюто

Basic Setup (Основна настройка)

.

г.

Отворете менюто

Answer Mode (Режим за отговор)

.

д. Изберете настройката

TAM

.

218 Глава 9 Разрешаване на проблеми

BGWW

background image

Ако настройката

TAM

е недостъпна, задайте опцията

Answer Mode (Режим за отговор)

на

настройка

Automatic (Автоматично)

.

Задайте настройката

Rings to Answer (Брой позвънявания за отговор)

да бъде поне с едно повече

от броя на позвъняванията за включване на телефонния секретар.

а.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона Настройка .

б.

Отворете менюто

Fax Setup (Настройване на факса)

.

в.

Отворете менюто

Basic Setup (Основна настройка)

.

г.

Отворете менюто

Rings to Answer (Брой позвънявания за отговор)

.

д. Изберете правилната настройка.

Свържете телефонния секретар към телефонния порт.

Ако към устройството е свързана телефонна слушалка, задайте опцията

Answer Mode (Режим за

отговор)

на настройка

Fax/Tel (Факс/Телефон)

, за пренасочване на позвъняванията към

правилното устройство. Когато открие телефонно позвъняване, устройството генерира тон за

позвъняване, който ще ви предупреди да вдигнете слушалката.

а.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона Настройка .

б.

Отворете менюто

Fax Setup (Настройване на факса)

.

в.

Отворете менюто

Basic Setup (Основна настройка)

.

г.

Отворете менюто

Answer Mode (Режим за отговор)

.

д. Изберете настройката

Fax/Tel (Факс/Телефон)

.