HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Функцията Private Receive (Лично получаване) е включена

background image

Функцията Private Receive (Лично получаване) е включена

Когато е активирана функцията

Private Receive (Лично получаване)

, получените факсове се

съхраняват в паметта. За отпечатване на съхранените факсове се изисква парола.

Въведете паролата, за да отпечатате факса. Ако не знаете паролата, обърнете се към вашия

системен администратор.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако факсовете не се отпечатват, възможно е да възникнат грешки, свързани с паметта.

Устройството няма да отговаря, ако паметта е пълна.