HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Показва се съобщението No fax detected (Не е открит факс).

background image

Показва се съобщението No fax detected (Не е открит факс).

ЗАБЕЛЕЖКА:

Тази грешка не винаги се отнася до пропуснат факс. Ако по погрешка се направи

гласово повикване до факс номер и повикващият затвори, на контролния панел се показва

съобщението No fax detected (Не е открит факс)..

Помолете подателя да изпрати факса отново.

Уверете се, че телефонния кабел от устройството е включен в телефонната розетка на стената.

Опитайте друг телефонен кабел.

Включете телефонния кабел на продукта в розетка за друга телефонна линия.

Уверете се, че телефонната линия и телефонната розетка на стената са активни, като включите

телефон и проверите за сигнал "свободно".

220 Глава 9 Разрешаване на проблеми

BGWW

background image

Уверете се, че телефонният кабел е свързан към порта "line" на устройството.

Проверете телефонната линия, като изпълните от контролния панел факс тест.

Ако грешката не изчезне, свържете се с HP. Вж.

www.hp.com/support/lj500colorMFPM570

или

приложената листовка в кутията на апарата.