HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Невъзможност да се използва бързо набиране

background image

Невъзможност да се използва бързо набиране

Уверете се, че факс номерът е валиден.

Ако за избирането на външна линия е нужен префикс, активирайте опцията

Dial Prefix (Префикс за

набиране)

или включете префикса в номера за бързо набиране.

а.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона Настройка .

б.

Отворете менюто

Fax Setup (Настройване на факса)

.

в.

Отворете менюто

Basic Setup (Основна настройка)

.

216 Глава 9 Разрешаване на проблеми

BGWW

background image

г.

Отворете менюто

Dial Prefix (Префикс за набиране)

.

д. Изберете настройката

On (Вкл.)

.