HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Задаване на режим за корекция на факс грешки

background image

Задаване на режим за корекция на факс грешки

Обикновено устройството следи сигналите по телефонната линия, докато изпраща или получава факс.

Ако устройството открие грешка по време на предаването и настройката за корекция на грешки е

On

(Вкл.)

, устройството може да поиска тази част от факса да бъде изпратена отново. Фабрично

зададената опция по подразбиране за корекция на грешки е

On (Вкл.)

.

Трябва да изключвате корекцията на грешки само ако имате проблеми при изпращане или получаване

на факс, и ако сте готови да приемете грешки при предаването. Изключването на настройката може да

е полезно, когато се опитвате да изпратите факс зад граница или да получите факс от чужбина, или

ако използвате сателитна телефонна връзка.

1.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона Настройка .

2.

Докоснете менюто

Service (Услуга)

.

3.

Докоснете менюто

Fax Service (Факс услуга)

.

4.

Докоснете бутона

Error Correction (Корекция на грешки)

и после докоснете бутона

On (Вкл.)

.