HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Решаване на проблеми с факса

background image

Решаване на проблеми с факса

Контролен списък за решаване на проблеми с факса

Извършване на тест за диагностика на факса

Отчет за проследяване на факс

Отпечатване на отчета за факс грешки

Задаване на режим за корекция на факс грешки

Промяна на факс скоростта

Разрешаване на проблеми при изпращане на факсове

Разрешаване на проблеми при получаване на факсове

Решаване на общи проблеми с факса