HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Неуспешно сканиране

background image

Неуспешно сканиране

Уверете се, че мрежовият път е в правилния формат (//хост/споделен дял/път) и папката

съществува.

Уверете се, че мрежовата директория може да се чете и в нея може да се записва.

Ако се използват имена на файлове по подразбиране за сканирани документи, уверете се, че няма

конфликт на имена на файлове. Отстранете някои от вече сканираните документи.

Използвайте IP адрес вместо име на хост. Уверете се, че продукта и хоста са свързани към една и

съща мрежа.

Ако мрежовата папка е защитена с парола, уверете се, че въвеждате правилното потребителско

име и парола.

Ако се показва съобщение

Дискът е пълен

, премахнете някой файлове от мрежовата папка.

Изключете продукта и пак го включете. Сканирайте отново.

240 Глава 9 Разрешаване на проблеми

BGWW