HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Към безжичния принтер не може да се свържат повече компютри

background image

Към безжичния принтер не може да се свържат повече компютри

1.

Уверете се, че другите компютри са в обхвата на безжичната връзка и че нищо не блокира пътя на

разпространение на сигнала. За повечето мрежи обхватът на безжичната връзка е около 30 метра

от точката за безжичен достъп.

2.

Уверете се, че принтерът е включен и се намира в състояние на готовност.

3.

Изключете в компютъра си всякакви защитни стени на други производители.

230 Глава 9 Разрешаване на проблеми

BGWW

background image

4.

Уверете се, че безжичната връзка работи правилно.

5.

Уверете се, че компютърът ви работи правилно. Ако се налага, рестартирайте компютъра си.