HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Премахване на софтуер (Mac OS X)

background image

Премахване на софтуер (Mac OS X)

Трябва да имате права на администратор, за да премахвате софтуер.

1.

Изключете устройството от компютъра.

2.

Отворете Приложения.

3.

Отворете Hewlett Packard.

4.

Отворете HP Uninstaller.

5.

Намерете продукта в списъка с устройства и щракнете върху бутона Деинсталирай.

6.

След деинсталирането на софтуера рестартирайте компютъра и изпразнете кошчето.

238 Глава 9 Разрешаване на проблеми

BGWW