HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Изпращане на друга факс машина

background image

Изпращане на друга факс машина

Изпратете факс заданието към друга факс машина, за да видите дали другата машина успешно ще

получи заданието.