HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Печат на почистваща страница

background image

Печат на почистваща страница

1.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона Настройка .

2.

Докоснете менюто

Service (Услуга)

.

BGWW

Подобряване на качеството на печат 185

background image

3.

Докоснете бутона

Cleaning Page (Почистваща страница)

.

4.

Заредете обикновена хартия или формат A4, когато бъдете подканени.

5.

Докоснете бутона

OK

, за да започне процесът на почистване.

Устройството отпечатва първата страна, а след това ви подканва да извадите страницата от

изходната касета и да я заредите отново в тава 1, като запазите посоката на ориентация.

Изчакайте процесът да завърши. Изхвърлете разпечатаната страница.