HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Печат на страницата за качество на печат

background image

Печат на страницата за качество на печат

1.

От началния екран докоснете бутона Настройка .

2.

Докоснете бутона

Reports (Отчети)

.

3.

Докоснете бутона

Print Quality Page (Страница за качество на печата)

.