HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Проверка на настройките за коригиране на изображението

background image

Проверка на настройките за коригиране на изображението

1.

От началния екран докоснете бутона

Copy (Копиране)

.

2.

Докоснете бутона

Настройки

, после превъртете и докоснете бутона

Image Adjustment (Регулиране

на изображение)

.

3.

Докоснете името на настройката, която искате да коригирате.

Lightness (Осветляване)

: Коригиране на настройката за светлина/тъмнина.

Contrast (Контраст)

: Регулира контраста между най-светлите и най-тъмните области на

изображението.

Sharpen (Усилване на детайли)

: Коригира яснотата на текстовите знаци.

Background Removal (Премахване на фона)

: Коригира тъмнината на фона на изображението.

Това е особено полезно за оригинални документи, които се отпечатват на цветна хартия.

Color Balance (Цветови баланс)

: Коригиране на нюансите на червено, зелено и синьо.

Grayness (Степен на сиво)

: Коригиране на яркостта на цветовете.

BGWW

Подобряване на качеството на копиране 193

background image

4.

Докоснете бутоните или + за коригиране на стойността на настройката, а след това докоснете

бутона

OK

.

5.

Коригирайте друга настройка или докоснете стрелката за връщане назад, за да се върнете в

основното меню за копиране.

6.

Натиснете бутона

Black (Черно-бяло)

или бутона

Color (Цветно)

, за да започнете копирането.