HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Проверете стъклото на скенера за замърсяване и петна.

background image

Проверете стъклото на скенера за замърсяване и петна.

С течение на времето върху стъклото и бялата пластмасова подпора за документите в скенера може да

се натрупат частици и остатъци, които да повлияят на качеството на работа. Използвайте следната

процедура за почистване на скенера.

1.

Натиснете бутона за включване изключете продукта, а

след това извадете захранващия кабел от контакта.

2.

Отворете капака на скенера.

3.

Почистете стъклото скенера, лентите на

документоподаващо устройство за сканиране и бялата

пластмасова основа с мека кърпа или гъба, напоена с

неабразивен препарат за почистване на стъкло.

ВНИМАНИЕ:

Не използвайте абразивни материали,

ацетон, бензин, амоняк, етилов спирт или въглероден

тетрахлорид по която и да е част на продукта; те могат да

повредят продукта. Не разливайте течности директно

върху стъклото или поставката. Те могат да се стекат

надолу и да повредят продукта.

192 Глава 9 Разрешаване на проблеми

BGWW

background image

4.

Подсушете стъклото и белите пластмасови части с

гюдерия или целулозна гъба, за да предотвратите

образуването на петна.

5.

Свържете захранващия кабел към контакт и след това

включете продукта от бутона за включване.