HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Почистване на придърпващите ролки и разделителната подложка на подаващото устройство

background image

Почистване на придърпващите ролки и разделителната подложка на

подаващото устройство

Ако в подаващото устройство възникват проблеми при боравенето с хартия, като засядания или

подаване на много листове, почистете придърпващите ролки и разделителната подложка.

1.

Отворете капака на подаващото устройство.

BGWW

Подобряване на качеството на копиране 195

background image

2.

Използвайте влажна кърпа без власинки, за да забършете

придърпващите ролки и разделителната подложка и да

премахнете замърсяванията.

ВНИМАНИЕ:

Не използвайте абразивни материали,

ацетон, бензин, амоняк, етилов спирт или въглероден

тетрахлорид по която и да е част на продукта; те могат да

повредят продукта. Не разливайте течности директно

върху стъклото или поставката. Те могат да се стекат

надолу и да повредят продукта.

3.

Затворете капака на подаващото устройство

196 Глава 9 Разрешаване на проблеми

BGWW