HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Менюто на USB флаш устройството не се отваря, когато поставите USB флаш устройството

background image

Менюто на USB флаш устройството не се отваря, когато поставите USB флаш устройството

Файлът не се отпечатва от USB флаш устройството

Файлът, който искате да отпечатате, не излиза в менюто на USB устройството

Менюто на USB флаш устройството не се отваря, когато поставите USB флаш

устройството

1.

Възможно е да използвате USB флаш устройство или файлова система, които принтерът не

поддържа. Запишете файловете на стандартно USB флаш устройство, което използва файлова

система File Allocation Table (FAT). Принтерът поддържа устройства USB памет с файлови системи

FAT12, FAT16 и FAT32.

2.

Ако вече има отворено друго меню, затворете това меню и отново поставете USB флаш

устройството.

3.

USB флаш устройството може да има няколко дяла. (Някои производители на USB флаш

устройства инсталират в устройството софтуер, който създава дялове, подобни на тези на

компактдиск.) Преформатирайте USB флаш устройството, за да премахнете дяловете или

използвайте различно USB флаш устройство.

4.

USB флаш устройството може да се нуждае от по-голяма мощност, отколкото продуктът може да

осигури.

а.

Извадете USB флаш устройството.

б.

Turn the product off and then on (Изключете и отново включете принтера).

в.

Използвайте USB флаш устройство със собствено захранване или изискващо по-малка

мощност.

5.

Възможно е USB флаш устройството да не работи правилно.

а.

Извадете USB флаш устройството.

б.

Turn the product off and then on (Изключете и отново включете принтера).

в.

Пробвайте да отпечатате от друго USB флаш устройство.