HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Стъпка 9: Проверка на тонер касетата

background image

Стъпка 9: Проверка на тонер касетата

Отпечатайте страница за състояние на консумативите и проверете оставащия живот на тонер касетата.

1.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона Консумативи .

2.

За отпечатване на страницата за консумативи докоснете бутона

Отчет

.