HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Стъпка 3: Проверка на контролния панел за съобщения за грешки

background image

Стъпка 3: Проверка на контролния панел за съобщения за грешки

Контролният панел трябва да показва състояние на готовност. Ако се покаже съобщение за грешка,

отстранете грешката.