HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Стъпка 11: Проверете дали продуктът е в мрежата.

background image

Стъпка 11: Проверете дали продуктът е в мрежата.

За мрежови продукти отворете уеб браузър, въведете IP адреса на продукта (от разпечатаната

страница с конфигурации) в адресната лента и отворете вградения уеб сървър на HP (EWS). Ако

вграденият уеб сървър на HP (EWS) не се отваря, преинсталирайте продукта в мрежата..

166 Глава 9 Разрешаване на проблеми

BGWW