HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Възстановете фабричните стойности

background image

Възстановете фабричните стойности

Възстановяването на установените от производителя фабрични настройки по подразбиране връща

всички настройки на принтера и за мрежата към фабричните им стойности по подразбиране. То няма да

нулира броя на страниците, размера на тавата или езика. За да възстановите фабрично заложените

настройки на принтера, следвайте тези стъпки.

ВНИМАНИЕ:

Възстановяването на фабрично установените настройки по подразбиране връща всички

настройки към стойностите, установени във фабрични условия, и също така изтрива всички записани в

паметта страници.

1.

На контролния панел на устройството докоснете бутона Настройка .

2.

Превъртете до менюто

Service (Услуга)

и го докоснете.

3.

Превъртете до бутона

Restore Defaults (Възстановяване на настройките по подразбиране)

,

докоснете го и после докоснете бутона

OK

.

Продуктът се рестартира автоматично.

BGWW

Възстановете фабричните стойности 167