HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Смяна на опциите за цвят (Windows)

background image

Смяна на опциите за цвят (Windows)

1.

От софтуерната програма изберете опция Печат.

2.

Изберете устройството, след което натиснете бутона Свойства или Предпочитания.

82

Глава 4 Печат

BGWW

background image

3.

Щракнете върху раздела Цвят.

4.

Изберете квадратчето за избор HP EasyColor, за да изчистите отметката в него.

5.

Щракнете върху настройката Автоматично или Ръчно.

Настройка Автоматично: Изберете тази настройка за повечето задания за печат в цвят

Настройка Ръчно: Изберете тази настройка, за да регулирате настройките за цвят независимо

от другите настройки. Щракнете върху бутона Настройки, за да отворите прозореца за

ръчно регулиране на цветовете.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ръчната промяна на настройките за цвят може да се отрази на крайния

резултат. HP препоръчва тези настройки да се променят само от експерти по цветна графика.

6.

Щракнете върху опцията Печат в сива гама, за да отпечатате цветен документ в черно и оттенъци

на сивото. Използвайте тази опция за печат на цветни документи за фотокопиране или изпращане

по факс. Можете също да използвате тази опция и за печат на чернови копия или за икономия на

цветен тонер.

7.

Щракнете върху бутона OK, за да затворите диалоговия прозорец Свойства на документа. В

диалоговия прозорец Печат щракнете върху OK, за да отпечатате заданието.