HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Ръчни опции за цвят

background image

Ръчни опции за цвят

Използвайте опциите за ръчно управление на цвета, за да регулирате опциите Неутрално сиви,

Полутон и Контрол на краищата за работа с текст, графика и снимки.

Описание на настройките

Опции на настройките

Edge Control (Контрол на краищата)

Настройката Контрол на краищата определя

възпроизвеждането на краищата. Контролът на

краищата има два компонента: адаптивно

полутониране и застъпване. Адаптивното

полутониране увеличава рязкостта на ръбовете.

Застъпването намалява ефекта от погрешно

регистриране на нивото на цвета чрез леко

припокриване на ръбовете на близките обекти.

Изкл. изключва едновременно застъпването и адаптивното

полутониране.

Светла задава минимално ниво на застъпване. Адаптивното

полутониране е включено.

Нормално задава застъпване на средно ниво. Адаптивното

полутониране е включено.

Максимум е най-агресивната настройка за застъпване.

Адаптивното полутониране е включено.

Полутон

Полутон опциите влияят върху яснотата на цветната

разпечатка и разделителната способност.

Гладък осигурява по-добри резултати при големите, запълнени

печатни области и подобряване на снимките чрез изглаждане на

градациите на цвета. Изберете тази опция, когато е важно

съдържанието на еднородните и гладки области.

Детайлен е полезно за текст и графики, които изискват остро

разграничаване на линиите или цветовете или за изображения,

които съдържат модел или детайли от най-високо ниво. Изберете

тази опция, когато са важни рязкостта на ръбовете и фините

подробности.

Неутрално сиви

Настройката Неутрално сиви определя начина за

създаване на сиви цветове, който се използва при

текст, графики и снимки.

Само черни генерира неутрални цветове (сиви и черни) с

използване само на черен тонер. Това гарантира неутрални

цветове без размиване на цвета. Тази настройка е най-добра за

документи и слайдове със скала на сивото.

4 цвята генерира неутрални цветове (сиви и черни), като

комбинира всички четири цвята тонер. Този метод произвежда

по-гладко преливане и преход към други цветове и произвежда

най-тъмното черно.