HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Промяна на настройките по подразбиране за всички задания за печат

background image

Промяна на настройките по подразбиране за всички задания за печат

1.

Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Server 2008 (при изглед по подразбиране на

менюто Старт): Щракнете върху Старт, а след това върху Принтери и факсове.

Windows XP, Windows Server 2003 и Windows Server 2008 (при класически изглед на менюто

Старт): Щракнете върху Старт, Настройки и след това върху Принтери.

Windows Vista: Щракнете върху иконата на Windows в долния ляв ъгъл на екрана и щракнете

върху Control Panel (Контролен панел) и после върху Printers (Принтери).

Windows 7: Щракнете върху иконата на Windows в долния ляв ъгъл на екрана и щракнете върху

Devices and Printers (Устройства и принтери).

2.

С десния бутон щракнете върху иконата на драйвера на принтера, и след това изберете Printing

Preferences (Предпочитания за печат).