HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Приоритет за промяна на настройките за задание за печат

background image

Приоритет за промяна на настройките за задание за печат

Промените в настройките за печат са с различен приоритет в зависимост от това, къде са направени

промените:

ЗАБЕЛЕЖКА:

Имената на командите и диалоговите прозорци може да варират в зависимост от

софтуерната програма.

Диалогов прозорец Page Setup (Настройка на страница): Щракнете върху Page Setup (Настройка

на страница) или подобна команда от менюто File (Файл) на програмата, в която работите, за да

отворите този диалогов прозорец. Променените тук настройки имат приоритет пред настройките,

направени където и да било другаде.

Диалогов прозорец Print (Печат): Щракнете върху Print (Печат), Print Setup (Настройки на печат)

или подобна команда от менюто File (Файл) на програмата, в която работите, за да отворите този

диалогов прозорец. Настройките, променени в диалоговия прозорец Print (Печат) имат по-нисък

приоритет спрямо промените, направени в диалоговия прозорец Page Setup (Настройка на

страницата).

Диалогов прозорец "Свойства на принтера" (драйвер на принтера): Щракнете върху Properties

(Свойства) в диалоговия прозорец Print (Печат), за да отворите драйвера на принтера.

Настройките, променени в диалоговия прозорец Printer Properties (Свойства на принтера), имат

по-нисък приоритет спрямо настройките, направени на което и да било друго място в печатащата

програма. Тук може да промените повечето от настройките за печат.

Настройки по подразбиране на драйверите на принтера: Настройките по подразбиране на

драйвера на принтера определят настройките, използвани във всички задания за печат, освен ако

настройките не са променени в диалоговите прозорци Page Setup (Настройка на страницата), Print

(Печат) или Printer Properties (Свойства на принтера).

Настройки от контролния панел на продукта: Настройките, променени от контролния панел на

принтера, имат по-нисък приоритет от промените настройки, направени някъде другаде.