HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Промяна на конфигурационните настройки на устройството

background image

Промяна на конфигурационните настройки на устройството

1.

На компютъра отворете менюто Apple , щракнете върху елемента Системни предпочитания и

след това щракнете върху иконата Печат и Факс или върху иконата Печат и сканиране.

2.

Изберете устройството в лявата страна на прозореца.

3.

Щракнете върху бутона Опции и консумативи.

4.

Щракнете върху раздела Драйвер.

5.

Конфигурирайте инсталираните опции.

BGWW

Смяна на настройките за задание за печат (Mac OS X)

53