HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Използване на HP ePrint

background image

Използване на HP ePrint

Можете да използвате HP ePrint, за да отпечатвате документи, като ги изпращате като прикачен файл в

имейл на имейл адреса на принтера от всяко устройство, което поддържа имейл.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Принтерът трябва да е свързан към кабелна или безжична мрежа и да има достъп до

интернет, за да използва HP ePrint.

1.

За да използвате HP ePrint, трябва първо да разрешите уеб услугите на HP.

а.

От началния екран на контролния панел на принтера докоснете бутона Уеб услуги .

б.

Докоснете бутона

Enable Web Services (Разрешаване на уеб услуги)

.

2.

От менюто

HP Web Services (Уеб услуги на HP)

докоснете бутона

Show E-Mail Address (Показване на

имейл адрес)

, за да видите на контролния панел имейл адреса на принтера.

3.

Можете да използвате уебсайта HP ePrintCenter, за да определите настройките за защита и да

конфигурирате настройките за печат по подразбиране за всички задания за HP ePrint, изпратени

до това устройство.

а.

Отидете на

www.hpeprintcenter.com

.

б.

Щракнете върху Sign In (Влизане) и въведете своите удостоверителни данни за

HP ePrintCenter или се регистрирайте за нов акаунт.

в.

Изберете вашето устройство от списъка или щракнете върху + Add printer (Добавяне на

принтер), за да го добавите. За да добавите устройството, трябва да разполагате с кода на

принтера, който представлява частта от имейл адреса на принтера, която се намира преди

символа @. Този код ще получите, като отпечатате страницата за Уеб услуги от контролния

панел на принтера.

След като добавите продукта си, ще имате възможност да персонализирате имейл адреса на

продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Този код е валиден само за 24 часа от момента, в който включите уеб услугите

на HP. Ако той изтече, следвайте инструкциите, за да включите уеб услугите на HP отново и

да получите нов код.

г.

За да не позволите на вашето устройство да печата неочаквани документи, щракнете върху

ePrint Settings (Настройки на ePrint) и след това щракнете върху раздела Allowed Senders

(Разрешени получатели). Щракнете върху Allowed Senders Only (Само разрешени

изпращачи) и добавете имейл адресите, от които искате да разрешите задания за ePrint.

д. За да конфигурирате настройките по подразбиране за всички задания за ePrint, изпратени до

това устройство, щракнете върху ePrint Settings (Настройки за ePrint), щракнете върху Print

Options (Опции за печат) и изберете настройките, които искате да използвате.

4.

За да отпечатате документ, прикачете го в имейл съобщение, изпратено до имейл адреса на

принтера. Ще се отпечатат и имейл съобщението, и прикаченият файл.

86

Глава 4 Печат

BGWW