HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Създаване на преки пътища за печат (Windows)

background image

Създаване на преки пътища за печат (Windows)

1.

От софтуерната програма изберете опция Печат.

2.

Изберете продукта, след което натиснете бутона Свойства

или Предпочитания.

BGWW

Задания за печат (Windows)

55

background image

3.

Щракнете върху раздела Клавишни комбинации за

печат.

4.

Изберете за основа съществуващ пряк път.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Винаги избирайте клавишна комбинация,

преди да променяте някоя от настройките от дясната

страна на екрана. Ако променяте настройките и избирате

клавишни комбинации след това, всички ваши промени се

губят.

5.

Изберете опциите за печат за новата клавишна

комбинация.

56

Глава 4 Печат

BGWW

background image

6.

Щракнете върху бутона Запиши като.

7.

Въведете име за прекия път и щракнете върху бутона OK.

8.

Щракнете върху бутона OK, за да затворите диалоговия

прозорец Свойства на документа. В диалоговия прозорец

Печат щракнете върху OK, за да отпечатате заданието.