HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Ръчен двустранен печат (Windows)

background image

Ръчен двустранен печат (Windows)

1.

От софтуерната програма изберете опция Печат.

2.

Изберете устройството, след което натиснете бутона

Свойства или Предпочитания.

BGWW

Задания за печат (Windows)

59

background image

3.

Щракнете върху раздела Завършване.

4.

Поставете отметка в квадратчето Печат от двете страни

(ръчно). Натиснете бутона OK, за да се отпечата първата

страна на заданието.

5.

Вземете отпечатаното топче листа от изходната касета и

го поставете с отпечатаната страна нагоре в Тава 1.

6.

При подканване натиснете подходящия бутон на

контролния панел, за да продължите.

60

Глава 4 Печат

BGWW