HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Създаване на брошура (Mac OS X)

background image

Създаване на брошура (Mac OS X)

1.

Щракнете върху менюто File (Файл) и щракнете върху опцията Print (Печат).

2.

От менюто Принтер изберете този продукт.

3.

По подразбиране драйвера на принтера показва менюто Копия и страници. Изберете падащия

списък с менюта и след това щракнете върху менюто Оформление.

4.

Изберете опцията за подвързване Двустранно от падащия списък.

5.

Изберете падащия списък с менюта и след това щракнете върху менюто Печат на книжка.

BGWW

Задания за печат (Mac OS X)

75

background image

6.

Щракнете в полето Изходен формат като брошура и изберете опция за подвързване.

7.

Изберете размера на хартията.

8.

Щракнете върху бутона Print (Печат).

76

Глава 4 Печат

BGWW