HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Ръчен двустранен печат (Mac OS X)

background image

Ръчен двустранен печат (Mac OS X)

1.

Щракнете върху менюто File (Файл) и щракнете върху опцията Print (Печат).

2.

От менюто Принтер изберете този продукт.

3.

По подразбиране драйвера на принтера показва менюто Копия и страници. Изберете падащия

списък с менюта и след това щракнете върху менюто Ръчен дуплекс.

4.

Щракнете в полето Ръчен дуплекс и изберете опция за подвързване.

5.

Щракнете върху бутона Print (Печат).

6.

Отидете до принтера и махнете празната хартия от тава 1, ако има такава.

7.

Вземете отпечатаното топче листа от изходната касета и го поставете с отпечатаната страна

нагоре във входящата тава.

8.

При подканване натиснете подходящия бутон на контролния панел, за да продължите.