HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Ръчно копиране от двете страни

background image

Ръчно копиране от двете страни

1.

Поставете документа с лицевата страна надолу върху

стъклото на скенера, като горният ляв ъгъл на страницата

трябва да бъде в горния ляв ъгъл на стъклото. Затворете

скенера.

2.

От началния екран на контролния панел на принтера

докоснете бутона

Copy (Копиране)

.

3.

Докоснете бутона

Настройки

.

4.

Превъртете до бутона

Two-Sided (Двустранно)

и го

докоснете.

5.

Чрез докосване на бутоните със стрелки превъртете

опциите, след което изберете опция, като я докоснете.

6.

Натиснете бутона

Black (Черно-бяло)

или бутона

Color

(Цветно)

, за да започнете копирането.

7.

Продуктът ви подканва да сложите следващия оригинал.

Поставете го върху стъклото, а след това докоснете

бутона

OK

.

8.

Повтаряйте този процес, докато сканирате последната

страница. Докоснете бутона

Done (Готово)

, за да

завършите отпечатването на копията.

98

Глава 5 Копиране

BGWW