HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Копиране на документи за самоличност

background image

Копиране на документи за самоличност

Използвайте функцията

ID Copy (Копиране на документи за самоличност)

за копиране на двете страни

на лични карти или други документи с малки размери върху един лист хартия. Принтерът ще ви

подкани да копирате първата страна, а после да поставите втората страна на различно място върху

стъклената повърхност на скенера и да копирате отново. Устройството отпечатва двете изображения

наведнъж.

1.

Поставете документа върху стъклото на скенера.

2.

От началния екран докоснете бутона

Copy (Копиране)

.

3.

Докоснете бутона

ID Copy (Копиране на документи за

самоличност)

.

4.

Натиснете бутона

Black (Черно-бяло)

или бутона

Color

(Цветно)

, за да започнете копирането.

5.

Принтерът ще ви подкани да сложите следващата

страница върху различно място на стъклената повърхност

на скенера.

6.

Докоснете бутона

OK

, ако имате още страници за

копиране, или докоснете бутона

Done (Готово)

, ако това е

последната страница.

7.

Принтерът копира всички страници върху една страна на

хартията.

BGWW

Копиране на документи за самоличност

95