HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Комплектоване на задание за копиране

background image

Комплектоване на задание за копиране

1.

Поставете документа върху стъклото на скенера или в

подаващото устройство.

2.

От началния екран на контролния панел на принтера

докоснете бутона

Copy (Копиране)

.

3.

Докоснете бутона

Настройки

, после превъртете и

докоснете бутона

Collation (Комплектоване)

. Чрез

докосване на бутоните със стрелки превъртете опциите,

след което изберете опция, като я докоснете.

4.

Натиснете бутона

Black (Черно-бяло)

или бутона

Color

(Цветно)

, за да започнете копирането.

96

Глава 5 Копиране

BGWW