HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Задаване на нови настройки за копиране по подразбиране

background image

Задаване на нови настройки за копиране по подразбиране

Можете да запишете всяка комбинация от настройки за копиране като настройки по подразбиране, за

да бъдат използвани за всяко задание.

1.

От началния екран докоснете бутона

Copy (Копиране)

.

2.

Докоснете бутона

Настройки

.

3.

Конфигурирайте настройките за копиране, за да отговарят на вашите предпочитания, след което

превъртете и докоснете бутона

Set as New Defaults (Задаване на нови настройки по

подразбиране)

.

4.

Докоснете бутона

Yes (Да)

.

90

Глава 5 Копиране

BGWW

background image

Възстановяване на настройките по подразбиране за

копиране

Използвайте тази процедура, за да възстановите фабричните настройки за копиране по подразбиране.

1.

От началния екран докоснете бутона

Copy (Копиране)

.

2.

Докоснете бутона

Настройки

.

3.

Превъртете до бутона

Restore Defaults (Възстановяване на настройките по подразбиране)

и го

докоснете.

4.

Докоснете бутона

OK

, за да възстановите настройките по подразбиране.

BGWW