HP LaserJet Pro 500 color MFP M570 - Изглед на продукта отпред

background image

Изглед на продукта отпред

1

2

3

4

5

6

7

8

12

13

14

9

11

10

1

Палец за освобождаване на капака на подаващото устройство (достъп за изчистване на засядания)

2

Входна тава на подаващото устройство

3

Изходна касета на подаващото устройство

4

Контролен панел с цветен сензорен дисплей (накланя за по-лесно гледане)

5

Директен печат и сканиране от USB порт (за отпечатване и сканиране без компютър)

6

Дръжка за дясната вратичка (достъп за изчистване на засядания)

7

Тава 1

8

Бутон за включване/изключване

9

Вратичка за достъп при засядания за допълнителна тава 3

10

Допълнителна тава 3

11

Тава 2

12

Предна вратичка (достъп до тонер касети и отделение за събиране на тонера)

4

Глава 1 Въведение в устройството

BGWW

background image

13

Изходна касета

14

Дръжка на скенера (за повдигане на капака на скенера)